Aktualności
Artyści dla Śpiochów

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w charytatywnych licytacjach na rzecz podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Fundacji ŚWIATŁO Licytacje odbędą się w dniach 27 września-10 października br. Szczegóły akcji pod linkiem: https://www.facebook.com/licytacjaartyscidlaspiochow/

Wśród licytowanych przedmiotów znajdą się znakomite dzieła malarskie, grafiki, płyty,  rzeźby, vouchery, bez wątpienia każdy znajdzie tam coś dla siebie ♡ Pomysłodawcą i organizatorem akcji pt "Artyści dla Śpiochów" jest Wolontariuszka Fundacji Światło, Pani Grażyna Rucińska

Warsztaty rękodzielnicze

Kochani, serdecznie zapraszamy na niezwykłe warsztaty rękodzielnicze w towarzystwie niesamowitej Kasia Rajca z Manufaktura na Klamerce. Nie możemy oprzeć się urokowi  malowniczych domków wychodzących spod jej ręki więc ponownie będą one tematem przewodnim naszego spotkania❤️.

Termin spotkania: 28 września, godz. 16.30

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu "AWzR - aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych - chorych onkologicznie III" dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.

„AWzR – aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych – chorych onkologicznie III”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Toruń, Fundacja "Światło"  realizuje projekt dedykowany osobom chorym onkologicznie pn.: „AWzR – aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych – chorych onkologicznie III”.

Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno podopiecznych jak i pracowników Akademii Walki z Rakiem Fundacji „Światło” w Toruniu informujemy, że uczestnictwo w zajęciach realizowanych w formie tradycyjnej, dla osób po przebytym COVID-19, jest możliwe nie wcześniej 21 dni od momentu diagnozy. Uprzejmie proszę o stosowanie do powyższego zalecenia

                                                        Prezes Fundacji „Światło”
                                                        Janina Mirończuk     

Klauzula informacyjna

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Światło
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Fundacji Światło ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONKOLOGICZNE dla podopiecznych AWzR

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podopiecznych Akademii Walki z Rakiem na bezpłatne konsultacje z dr. med. Mieszko Białasem, onkologiem.

Spotkania odbywać się będą w Salonie Kosmetycznym Upiększarnia.

Zachęcamy do zapoznania się szczegółami.
 

Rozlicz się z rakiem

 

Okres rozliczeniowy już za nami ale możecie nas wspierać przez cały rok przekazując darowiznę na konto Fundacji "Światło":

Bank Pekao S.A.: 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943  z dopiskiem Akademia Walki z Rakiem.

Czekamy na Ciebie

Jeśli jesteś lub byłeś chory na raka, ale czujesz, że nie zrobiłeś jeszcze wszystkiego co w Twojej mocy, by go pokonać- bardzo zapraszamy!

Nasi przyjaciele
Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytnin"
tel.: 056 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl