Aktualności

Już w najbliższy wtorek zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze realizowane w ramach projektu "AWzR - aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych - chorych onkologicznie III" dofinansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń. Na najbliższych zajęciach nauczymy się tworzyć urokliwe drewniane domki. Serdecznie zapraszamy.

Termin spotkania: 21 września, godz. 17.00

Zapraszamy na warsztaty dietetyczne, które odbędą się w środę, tj. 8 sierpnia o godzinie 16:00 i 18:00 w Akademii

 

 

Trwa realizacja projektu pn.: "AWzR - aktywizacja i integracja osób niepelnosprawnych - chorych onkologicznie"

 

 

 

Już w najbliższy poniedziałek w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ośrodku agroturystycznym Pod bocianim gniazdem  rozpoczną się intensywne warsztaty psychoedukacyjne dla podopiecznych Akademii Walki z Rakiem w Toruniu.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Toruń, Fundacja "Światło"  realizuje projekt dedykowany osobom chorym onkologicznie pn.: „AWzR – aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych – chorych onkologicznie III”.

Komunikat2021-03-23 Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno podopiecznych jak i pracowników Akademii Walki z Rakiem Fundacji „Światło” w Toruniu informujemy, że uczestnictwo w zajęciach realizowanych w formie tradycyjnej, dla osób po przebytym COVID-19, jest możliwe nie wcześniej 21 dni od momentu diagnozy. Uprzejmie proszę o stosowanie do powyższego zalecenia

                                                        Prezes Fundacji „Światło”
                                                        Janina Mirończuk     

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Światło
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Fundacji Światło ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.

Fundacja „Światło” w Toruniu pragnie serdecznie zaprosić  na premierę spektaklu pn. „Projekt kokony”.

Widowisko jest uwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy uczestników projektu „Nasz Onko-świat IV” dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.

Spektakle odbędą się:

26 października o godz. 18:00 oraz 27.10.2019 o godz. 17.00 w Baju Pomorskim 

 

1 lipca rozpoczyna się projekt "AWzR - aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych chorych onkologicznie II".

W ramach projektu osoby chore chore onkologicznie będą mogły skorzystać z:

- indywidualnych pord psychologicznych

- warsztatów psychoedukacyjnych

- warsztatów arteterapii

- warsztatów i porad dietetycznych

- masażu

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 56 651 12 17

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Torunia.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Torunia już od 1 maja 2019 Fundacja "Światło" będzie realizowała projekt pn.;"Nasz ONKO-świat IV".

Jest to już czwarta edycja projektu, którego celem jest organizacja warsztatów teatralnych zwieńczonych spektaklem.

 

Już od lipca startuje projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Torunia pn.: "AWzR - aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych - chorych onkologicznie II" wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Fundacja "Światło" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn.: "AWzR szansa na powrót do życia społecznego".

 

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 20 osobowej grupy beneficjentów: osób niepełnosprawnych - chorych onkologicznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu objetego LSR w terminie 02.01.2019r. do 30.06.2019r. 

 

 

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół Fundacji "Światło"

Projekt dedykowany osobom chorym onkologicznie pn.: „AWzR – aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych – chorych onkologicznie” dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń już niemal na półmetku. W dalszym ciągu serdecznie zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia do kontaktu.

 

Więcej informacji pod nr tel.: 56 651 12 17

 

Więcej informacji na temat linii promocyjnej Torunia znajduje się <<>>

 

                 Już w najbliższy weekend tj.: 21-22 kwietnia 2018, na toruńskiej Barbarce odbędzie się spotkanie

Koorynatorów Filii Akademii Walki z Rakiem.

W ramach spotkania Pani Małgorzata Aszyk poprowadzi warsztat pt.: "Ja Kobieta" 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podopiecznych Akademii Walki z Rakiem na bezpłatne konsultacje z dr. med. Mieszko Białasem, onkologiem.

Spotkania odbywać się będą w Salonie Kosmetycznym Upiększarnia.

Zachęcamy do zapoznania się szczegółami.
 

Już dziś rusza projekt dedykowany osobom chorym onkologicznie pn.: „AWzR – aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych – chorych onkologicznie” dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Więcej informacji pod nr tel.: 56 651 12 17

Więcej informacji na temat linii promocyjnej Torunia znajduje się <<>>

Pragniemy Was bardzo serdecznie zaprosić do udziału w pięknej akcji skierowanej do  Pań

Cel: zachęcenie kobiet do prowadzenia badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrycia choroby nowotworowej.

Kiedy: 8 marca :)

Miejsce: Tramwaj LINI nr 1

Czas: 14.00- 17.00

Rozkład tramwaju: wkrótce...

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół Fundacji "Świało"

Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytnin"
tel.: 056 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl