2017-05-22

Intensywne warsztaty Akademii Walki z Rakiem

Plan warsztatów intensywnych dla pacjentów Akademii Walki z Rakiem

Wiktorowo 1-3 czerwca 2017

Osoby prowadzące: Psychoonkolog dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

                                    Psycholog dr Aneta Wojtasik

01.06.2017

15.00- 18.00 (3 godz.- cała grupa)

Trening interpersonalny (prowadzący: M. Rębiałkowska-Stankiewicz; A. Wojtasik)

19.00- 20.00 (1 godz.- cała grupa) 

Moje oczekiwania związane z warsztatem

(prowadzący: M. Rębiałkowska-Stankiewicz; A. Wojtasik)

02.06.2017

9.30-13.30 (4 godz.- zajęcia w grupach)

I grupa: Relaksacja. Praca nad wewnętrznym krytykiem

M. Rębiałkowska-Stankiewicz

II grupa: Taniec w kręgu

prowadząca: A. Wojtasik

14.30-18.30 (4 godz.- zajęcia w grupach)

I grupa Taniec w kręgu

prowadząca: A. Wojtasik

II grupa Relaksacja. Praca nad wewnętrznym krytykiem

M. Rębiałkowska-Stankiewicz

20.00-23.00 Ognisko połączone z zajęciami integracyjnymi

03.06.2017

9.30-11.00 (1,5 godz.- zajęcia w grupach)- plener

I grupa Moje marzenia, pragnienia. Robienie „Motanki”

M. Rębiałkowska-Stankiewicz

II grupa Mapa marzeń- wizualizacja

A. Wojtasik

11.00-12.30 (1,5 godz.- zajęcia w grupach)

I grupa: Mapa marzeń- wizualizacja A. Wojtasik

II grupa Moje marzenia, pragnienia. Robienie „Motanki”

M. Rębiałkowska-Stankiewicz

13.00-14.00 (1godz.- cała grupa) Podsumowanie warsztatów; Ewaluacja: W jakim stopni warsztaty spełniły moje oczekiwania?

Kontakt

Akademia Walki z Rakiem w Toruniu
ul. św. Faustyny 12,
Dom Pomocy "Samarytnin"
tel.: 056 651 12 17
www.fundacja.swiatlo.org
www.awzr.pl